تیم پر انرژی ارس خرید در بستر اقتصادی تجاری منطقه آزاد ارس و با هدف دسترسی تمام هموطنان به محصولات اصل و اروپایی در سراسر کشور پا به عرصه وجود گذاشت. از نخستین روز شروع به کار، تمام افراد حاضر در تیم ارس خرید نهایت تلاش خود را به کار گرفته اند تا محصولات باکیفیت را در بهترین حالت به دست مشتریان خود برسانند و دایره همراهان ثابت و وفادارمان روز به روز گسترده تر شود، چرا که خدمت رسانی به شما سروران افتخاری برای تیم ارس خرید است.