پیشنهادهای شگفت انگیز
 • ویفر شکلاتی با مغز کرم نارگیلی ABK اوکراین مدل رویال چارم بسته 1 کیلویی
  ویفر شکلاتی با مغز کرم نارگیلی ABK اوکراین مدل رویال چارم بسته 1 کیلویی
  450,000
  %36
  290,000تومان
 • ویفر گل سرخ با مغز کرم شکلاتی ABK اوکراین مدل رویال چارم بسته 1 کیلویی
  ویفر گل سرخ با مغز کرم شکلاتی ABK اوکراین مدل رویال چارم بسته 1 کیلویی
  450,000
  %36
  290,000تومان
 • شکلات ترافل گرد ABK اوکراین مدل بیسکویتی بسته 1 کیلویی
  شکلات ترافل گرد ABK اوکراین مدل بیسکویتی بسته 1 کیلویی
  450,000
  %36
  290,000تومان
 • شکلات ترافل گرد ABK اوکراین مدل فندقی بسته 1 کیلویی
  شکلات ترافل گرد ABK اوکراین مدل فندقی بسته 1 کیلویی
  450,000
  %36
  290,000تومان
 • شکلات ترافل گرد ABK اوکراین مدل شیری بسته 1 کیلویی
  شکلات ترافل گرد ABK اوکراین مدل شیری بسته 1 کیلویی
  450,000
  %36
  290,000تومان
 • شکلات ترافل قلمی ABK اوکراین بسته 1 کیلویی
  شکلات ترافل قلمی ABK اوکراین بسته 1 کیلویی
  460,000
  %37
  290,000تومان